Приватне акціонерне товариство "Нафтогазвидобування"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

28/03/2014

Приватне акціонерне товариство «Нафтогазвидобування» (місцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 к. 42 код за ЄДРПОУ 32377038 (далі також «Товариство») повідомляє про те, що 29 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Л. Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», 19 поверх (конференц-зал 1908), відбудуться річні Загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 29 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 29 квітня 2014 року річних Загальних зборів Товариства - 19 березня 2014 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства 29 квітня 2014 року з 9.00 години до 9.45 години за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вулиця Л. Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», 19 поверх (конференц-зал 1908).

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, звернувшись до Товариства з відповідною письмовою заявою, за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Л.Толстого, 57, Бізнес центр «Tower 101», поверх 19 (конференц-зал 1908) у робочі дні з 09:00 до 18:00, у т.ч. шляхом отримання їх копій для ознайомлення. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо в місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Боржемська Юлія Сергіївна, тел. (044) 581-26-74.

За інформацією звертатися за телефонами: (044) 224-68-88.

Наглядова рада ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».

Генеральний директор ПрАТ «Нафтогазвидобування»

І.В.Щуров